:::
News Archives
五月 2024
四月 2024
三月 2024
二月 2024
一月 2024
十二月 2023
十一月 2023
十月 2023
九月 2023
八月 2023
七月 2023
五月 2023
四月 2023
三月 2023
二月 2023
一月 2023
十二月 2022
十一月 2022
十月 2022
九月 2022
七月 2022
六月 2022
五月 2022
四月 2022
三月 2022
十二月 2021
十一月 2021
十月 2021
九月 2021
八月 2021
七月 2021
六月 2021
五月 2021
四月 2021
三月 2021
二月 2021
一月 2021
十一月 2020
十月 2020
九月 2020
八月 2020
六月 2020
五月 2020
四月 2020
三月 2020
一月 2020
十二月 2019
十一月 2019
十月 2019
九月 2019
八月 2019
六月 2019
五月 2019
四月 2019
三月 2019
二月 2019
一月 2019
十二月 2018
十一月 2018
十月 2018
九月 2018
八月 2018
七月 2018
六月 2018
五月 2018
四月 2018
三月 2018
二月 2018
一月 2018
十二月 2017
十一月 2017
十月 2017
九月 2017
八月 2017
七月 2017
六月 2017
五月 2017
四月 2017
三月 2017
二月 2017
一月 2017
十二月 2016
十一月 2016
十月 2016
九月 2016
八月 2016
七月 2016
六月 2016
五月 2016
四月 2016
三月 2016
二月 2016
一月 2016
十二月 2015
十一月 2015
十月 2015
九月 2015
八月 2015
七月 2015
六月 2015
五月 2015
四月 2015
三月 2015
二月 2015
一月 2015
十二月 2014
十一月 2014
十月 2014
九月 2014
八月 2014
七月 2014
六月 2014
五月 2014
四月 2014
三月 2014
二月 2014
一月 2014
十二月 2013
十一月 2013
十月 2013
九月 2013
八月 2013
七月 2013
六月 2013
一月 2013
ArticlesActionsViews日期
職場風險: 《教育Q&A》若教學不力教師之輔導期因疫情必須延期進行,其該年度考核能否打四條二款?Printer Friendly Page 將這個故事寄給朋友151808月23日 16:50
職場風險: 《教育Q&A》Q、連假導致無法在五日內召開校事會議該怎麼辦?Printer Friendly Page 將這個故事寄給朋友370408月16日 16:10
職場風險: 《教育Q&A》校事會議所受理的案件都可以委託專審會調查和輔導嗎?Printer Friendly Page 將這個故事寄給朋友129908月12日 07:30
職場風險: 《教育Q&A》又有老師被投訴了!學校應該馬上將案件送進《校事會議》嗎?Printer Friendly Page 將這個故事寄給朋友479708月10日 10:50
職場風險: 《教育Q&A》 老師,砍您工作權的大刀在哪裡?Printer Friendly Page 將這個故事寄給朋友720208月06日 07:00
職場風險: 《教育Q&A》是體罰?是霸凌?學校該何去何從?Printer Friendly Page 將這個故事寄給朋友332508月02日 07:50
There are 6 article(s) in total